Open post

Podstawowe zwroty w języku rosyjskim!

Podstawowe zwroty po rosyjsku + wymowa cz. I

Witajcie! W tej części przedstawiamy podstawowe zwroty  w języku rosyjskim + wymowa, stosowane w rozmowach codziennych oraz niektóre powszechnie używane słowa.

Привет – Cześć ( czyt. priwiet)
Пока – Na razie (czyt. paka)
Да – Tak (czyt. da)
Нет – Nie (czyt. niet)
Здравствуйте/ Добрый день – Dzień dobry (czyt. zdrastwujtie/ dobryj dzień)
Доброе утро – Dzień dobry ( mówimy  wyłącznie rano! o godzinie 12 powiemy zdecydowanie Здравствуйте/ Добрый день) (czyt. Dobroje utra)
Добрый вечер – Dobry wieczór (czyt. Dobryj wieczer)
До свидания – Do widzenia (czyt. Da swidanija)
До встречи – Do zobaczenia (czyt. da wstrieczi)
Пожалуйста – Proszę (czyt. pażałusta)
Извините – Przepraszam (czyt. izwinitie)
Спасибо – Dziękuje (czyt. spasiba)
Я не знаю –  Nie wiem (czyt. ja nie znaju)
Не за что –  Nie ma za co (czyt. nie za szto) (PAMIĘTAJ “ч” czytamy ja sz!)
Как дела? – Co słychać (czyt. kak diela?) 
Сколько это стоит?  – Ile to kosztuje ? (czyt. skolka eta stoit?)
Который час? Сколько времени?  – Która godzina? (czyt. katoryj czas?, skolka wriemieni) 
Как тебя зовут ? – Jak masz na imię? (czyt. kak tiebja zawut?) 
Меня зовут Анна –  Mam na imię Anna (czyt. menja zawut Anna)
Я не понимаю –  Nie rozumiem (czyt. ja nie panimaju) 
Ты говоришь по-английски? –  Mówisz po angielsku ?  (czyt. ty gawarisz pa-anglijski?)
Да, немного – Tak, trochę ( czyt.da, niemnogo)
Ты кто? – Kim jesteś? ( czyt. ty kto?)  

 

Zachęcamy do śledzenia nas na Facebook:
https://www.facebook.com/Matrioszka-szkoła-językowa-online-665419137130732/?modal=admin_todo_tour

Instagram: https://www.instagram.com/matrioszkaonline/

Wasza Matrioszka

 

Open post

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników – język rosyjski

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników

Na kolejnej lekcji w Matrioszka Online, wytłumaczymy jak poprawnie tworzyć liczbę mnogą rzeczowników w języku rosyjskim.

Rzeczownik to część mowy, która odpowiada na pytania: кто? (kto?)  что? (co?). Posiada liczbę pojedynczą eди́нственное число (liczbę pojedynczą)  lub мно́жественное число́ (liczbę mnogą)

Jak tworzymy liczbę mnogą rzeczowników?

1. Rzeczowniki rodzaju męskiego i rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej mają jednakowe końcówki: “ы” – po twardych spółgłoskach,  “и” – po miękkich. 

r.m r.ż
мост – мосты зима – зимы
рубль – рубли земля – земли
случай – скучаи площадь – площади

2. Rzeczowniki których temat kończy się na -г  -к  -г  oraz -ж -ш -щ w liczbie mnogiej mają końcówkę “-и” np. грех ( grzech) – грехи ; дорога (droga) – дороги; девочка (dziewczynka) – девочки; пляж (plaża) – пляжи, карандаш (ołówek) – карандаши.

3. Rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego z tematem na “-ц” mają końcówkę “-ы” np. танец (taniec) – танцы; птица (ptak)   – птицы.

4. Rzeczowniki twardotematowe r.nijakiego w liczbie mnogiej mają końcówkę “-a”. W wyrazach dwusylabowych i niektórych trzysylabowych np. лицо (twarz) – лица; колесо (koło) – колёса. W LICZBIE MNOGIEJ AKCENT SIĘ ZMIENIA!

5. W wyrazach z -e w temacie z akcentem w liczbie pojedynczej na końcówce w liczbie mnogiej “e” przechodzi w ” ё “: озеро (jezioro) – озёра; гнездо(gniazdo) – гнёзда.

6. Rzeczowniki miękkotematowe w mianowniku liczby mnogiej mają końcówkę “я” np: общежитие (akademik)- общежития; море ( morze) – моря.

NIEKTÓRE RZECZOWNIKI MAJĄ TYLKO LICZBĘ MNOGĄ(pluralia tantum) ZAPAMIĘTAJ JE!

деньги (pieniądze), часы (zegarek), сутки (doba), очки (okulary), брюки (spodnie), каникулы (wakacje), ножницы (nożyczki), джинсы (dżinsy), сумерки (zmierzch), сутки (dobra), шашки (warcaby), шахматы (szachy), весы (waga), сливки (śmietanka), качели (huśtawka) 

 

Zachęcamy do śledzenia nas na Facebook:
https://www.facebook.com/Matrioszka-szkoła-językowa-online-665419137130732/?modal=admin_todo_tour

Instagram: https://www.instagram.com/matrioszkaonline/

Wasza Matrioszka

 

 

 

 

 

Open post

Rosyjski – język prawniczy

ROSYJSKI – język prawniczy!

Dziś przedstawiamy leksykę z języka prawniczego. Zachęcamy do lektury!

право –  prawo 
гражданское право – prawo cywilne 
уголовное право – prawo karne
конституционное право – prawo konstytucyjne
наследственное право – prawo spadkowe 
таможенное право – prawo celne
право интеллектуальной собственности – prawo własności intelektualnej 
коммерческое право –  prawo handlowe
общество – spółka
трудовое право – prawo pracy
европейское право – prawo europejskie
доверенность –  pełnomocnictwo 
договор купли-продажи – umowa kupna-sprzedaży
завещание – testament
учредительный договор общества с ограниченной ответственностью – umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
трудовой договор – umowa o pracę
исковое заявление о возмущении ущерба – pozew o odszkodowanie 
заявление о выдаче судебного приказа – pozew w postępowaniu nakazowym
исковое заявление о расторжении брака – pozew o rozwód
мировое соглашение – ugoda sądowa
апелляционная и кассационная жалоба – skarga apelacyjna i kasacyjna
всеобщая декларация прав человека – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
конвенция ООН о правах ребёнка – konwencja o prawach dziecka ONZ
договор между Российской Федерацией а Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам – umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych
определение Конституционного Суда РФ – postanowienie Sądu Konstytucyjnego FR Czytaj dalej “Rosyjski – język prawniczy”

Open post

Akcent w języku rosyjskim!

Witaj na drugiej lekcji w Matrioszka Online!

                                         AKCENT!

        Dzisiaj omówimy AKCENT w języku rosyjski! Akcent w języku rosyjskim  jest ruchomy, to znaczy, że może podać na różne sylaby w wyrazie. Zmienia się w zależności od osoby (czasowniki), przypadku (rzeczowniki) czy liczby. Sylabę akcentowaną wymawiamy dłużej, mocniej. Litera “ё”  zawsze oznacza pozycję akcentu w słowie, w którym występuje, dlatego nie zaznacza się go się tak jak w innych słowach kreseczką lub podkreśleniem (np. за́втра (jutro), машина ( samochód). W tekstach zazwyczaj oznaczany jest ukośną kreską nad akcentowaną samogłoską lub podkreśleniem. Akcent zaznaczany jest tylko w tekstach dla nauki języka rosyjskiego ( nie występuje w oryginalnej literaturze, gazetach, Internecie itp). W naszym kursie będziemy oznaczać ją pogrubieniami. Natomiast w języku polskim akcent zawsze pada na przedostatnią sylabę ( znajomy, biegać).

Przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek dla poprawnego akcentu 🙂

1. Jeśli w słowie występuje tylko jedna samogłoska, nie zaznacza się akcentu, gdyż wiadomo, że jest ona akcentowana, np: кот (kot), дом (dom)

2. Sylaba, zawierająca ё” (jo), jest zawsze akcentowana. моё (moje – czyt. majo), Пётр (Piotr – Pjotr)

3. AKANIE – to nic innego jak wymowa nieakcentowanego “o” jako samogłoski zbliżonej do “a” np. вода (woda,  czyt. wada ),

молоко (mleko, czyt. malako)

4. Niektóry słowa w  formie pisemnej wyglądają identycznie, a w zależności od akcentu mogą mieć różne znaczenie:

замок – zamek, budynek (czyt. zamak)

замок – zamek w drzwiach (czyt. zamok)

трусы – tchórz (czyt. trusy)

трусы – majtki (czyt. trusy)

1. SPÓŁGŁOSKI wyróżniamy:

 • twarde (ж, ш, ц)
 • жаба – żaba (czyt. żaba), жест –  gest (czyt. żest) 
 • шуба – futro (czyt. szuba),  шарик – balon (czyt. szarok)
 • цветок – kwiat (czyt. cwietok), конец – koniec (czyt. kaniec)

Jeśli występują po nich samogłoski и,е , wymawiamy ы, э np. жить (żyć), центр (centr)

 • miękkie (ч, щ)
 • чай – herbata (czaj), встреча – spotkanie (czyt. wstriecza)
 • щука – szczupak (czyt. ściuka), овощи – warzywa (czyt. owaszczi) 

2. Wymowa grup spółgłoskowych:

 • жч, зч, сч, тч, дц, 

мужчина – mężczyzna (czyt. muszczina)
грузчик – ładowacz (czy gruzczik)                                                                                                                                                                        

3. W wymowie grup spółgłoskowych здн, слн, рдц, вст, стн, стл jednej spógłoski nie wymawiamy:

праздник – święto (czyt. praznik, nie wymawiamy literki ‘д’ )
солнце – słońce ( czyt. sonce, nie wymawiamy literki ‘л’)
сердце – serce (czyt. sierce, nie wymawiamy literki  ‘д’)
здравствуйте – dzień dobry ( czyt. zdrastwujcie nie wymawiamy literki ‘в’)
счастливый – szczęśliwy ( czyt. sczasliwyj, nie wymawiamy literki ‘ т’)

4. W niektórych wyrazach чтобы, что, конечно spógłoskę ч (cz) wymawiamy jak (sz): sztoby, szto, kanieszna. NIE CZYTAMY: cztoby, czto, kanieczna!

5. W połączeniu liter  ого, его literę ‘г‘ (g) wymawiamy jak ‘в‘ (w), np: кого, его, твоегобольшого. CZYTAMY: kawo, jewo, twajewo, balszowa)

6. Spółgłoskę в w grupach св кв цв тв  wymawiana jest zawsze dźwięcznie: свет (czyt. swiet), Москва (czyt. Maskwa) , цветы (czyt. cwiety)

 

Zachęcamy do śledzenia nas na Facebook:
https://www.facebook.com/Matrioszka-szkoła-językowa-online-665419137130732/?modal=admin_todo_tour

Instagram: https://www.instagram.com/matrioszkaonline/

Wasza Matrioszka

 

 

Open post

Alfabet rosyjski – cyrylica

Miło Cię widzieć na stronie  Matrioszka Online. Na dzisiejszej lekcji poznamy alfabet języka rosyjskiego. Często zdarza się słyszeć, że rosyjski jest pięknym i melodyjnym językiem, ale ten alfabet.. jak chiński! Po zapoznaniu się z nim, często okazuje się, że nie taki wilk  straszny jak go malują 🙂

Kilka informacji o alfabecie:

 1. Alfabet rosyjski nazywany jest Cyrylicą.
 2. Alfabet rosyjski składa się z 33 liter, w tym z:
  * 21 spółgłosek
  * 10 samogłosek
  *  2 znaków
 3. я, ё, ю, е wymawiamy jak polskie [ja], [jo], [ju], [je]:np: язык (język), ёлка (choinka), юбка (spódnica), ехать (jechać)
 4. W języku rosyjskim występują 2 znaki : ь ( miękki znak ) и ъ (twardy znak), nie są dźwięczne. Znak miękki ma funkcję zmiękczającą, natomiast znak twardy – rozdzielającą.
Litery
drukowane
Litery pisane Polski
odpowiednik
Wymowa
(wg polskiej fonetyki)
Słówko ros-pol
А а 01-Russian alphabet-А а.svg a a арбyз  (czyt. arbuz)- arbuz
Б б 02-Russian alphabet-Б б.svg b be бабушка (babuszka) – babcia
В в 03-Russian alphabet-В в.svg w we волк (wołk)- wilk
Г г 04-Russian alphabet-Г г.svg g ge город (gorad)- miasto
Д д 05-Russian alphabet-Д д.svg d de дом (dom) – dom
Е е 06-Russian alphabet-Е е.svg je, ie, e je есть (jeść) – jeść
Ё ё 07-Russian alphabet-Ё ё.svg jo, io, o jo ёж (joż) – jeż
Ж ж 08-Russian alphabet-Ж ж.svg ż, rz że жена (żena) – żona
З з
 09-Russian alphabet-З з.svg
z ze зуб (zub) – ząb
И и 10-Russian alphabet-И и.svg i i игла (igla) – igła
Й й 11-Russian alphabet-Й й.svg j i kra’tkaje йoгурт (jogurt) – jogurt
К к 12-Russian alphabet-К к.svg k ka кот (kot) – kot
Л л 13-Russian alphabet-Л л.svg l /ł el лицо (lico) – twarz
М м 14-Russian alphabet-М м.svg m em мама (mama) – mama
Н н 15-Russian alphabet-Н н.svg n en нос (nos) – nos
О о 16-Russian alphabet-О о.svg o o онa (ana) – ona
П п 17-Russian alphabet-П п.svg p pe папа (papa) – tata
Р р 18-Russian alphabet-Р р.svg r er рыба (ryba) – ryba
С с 19-Russian alphabet-С с.svg s es сын (syn) – syn
Т т 20-Russian alphabet-Т т.svg t te теaтр (tieatr) – teatr
У у 21-Russian alphabet-У у.svg u u утка (utka) – kaczka
Ф ф 22-Russian alphabet-Ф ф.svg f ef флаг (flag) – flaga
Х х 23-Russian alphabet-Х х.svg h, ch ha xлеб (chlieb)- chleb
Ц ц 24-Russian alphabet-Ц ц.svg c ce цирк (cyrk) – cyrk
Ч ч 25-Russian alphabet-Ч ч.svg cz cie чай (czaj) – herbata
Ш ш 26-Russian alphabet-Ш ш.svg sz sza шуба (szuba) – futro
Щ щ 27-Russian alphabet-Щ щ.svg szcz sia щука (szczuka)- szczupak
Ъ ъ 28-Russian alphabet-ъ.svg twiordyj znak подъезд (padjezd) – podjazd
Ы ы 29-Russian alphabet-ы.svg y y мышь (mysz) – mysz
Ь ь 30-Russian alphabet-ь.svg miahkij znak письмо (pismo) – list
Э э 31-Russian alphabet-Э э.svg e e abaratnoje экрaн (ekran) -ekran
Ю ю 32-Russian alphabet-Ю ю.svg ju, iu, u ju юбка (jubka) – spódnica
Я я 33-Russian alphabet-Я я.svg ja, ia, a ja яблоко (jablaka) – jabłko

 

Zachęcamy do śledzenia nas na Facebook:
https://www.facebook.com/Matrioszka-szkoła-językowa-online-665419137130732/?modal=admin_todo_tour

Instagram: https://www.instagram.com/matrioszkaonline/

Scroll to top