JĘZYK ROSYJSKI

Straż Graniczna leksyka – język rosyjski

Witajcie w Matrioszka Online!

W tym wpisie podzielimy się z Wami leksyką związaną ze Strażą Graniczną.Być może są wśród nas przyszli funkcjonariusze SG, którzy będą zdawać test właśnie z języka rosyjskiego. ZACZYNAMY:

LEKSYKA STRAŻ GRANICZNA

Пограничная охрана (Погранохрана)   – Straż Graniczna

пограничник   – pogranicznik

должностное лицо  – funkcjonariusz

сотрудник (служащий)  – pracownik

застава – strażnica

пограничный переход (пункт пропуска)   – przejście graniczne

Пограничный контрольный пункт – GPK

КПП – Контрольно  пропускной пункт  – GPK

oтряд  – oddział

Главное управление Пограничной охраны – KG SG

государственная граница  – granica państwa

сухопутная, морская  – lądowa, morska

внешняя, внутренняя  – zewnętrzna,  wewnętrzna

охранять границу  – ochraniać granicę

охранять участок границы  – o. odcinek granicy

пограничный контроль (погранконтроль) – kontrola graniczna

контроль пограничного движения  – k. ruchu gran.

пограничная зона (погранзона)  – strefa nadgran.

пограничная полоса  – pas drogi gran.

ксп = контрольно-следовая полоса  – pas kontrolny

пограничный знак (столб)  – znak (słup) graniczny

содержание пограничных знаков   – utrzymanie znaków

электросигнализационная система  – system sygnalizacji

прикрывать границу системой  – ochraniać granicę  przy pomocy systemu sygnalizacji elektrycznej

колючая проволока  – drut kolczasty

проволочное заграждение  – zasieki z drutu

пересекать границу  – przekraczać granicę

незаконно пересечь границу  – nielegalnie przekroczyć

нарушить границу  – naruszyć

перейти через границу незаконно – przejść nielegalnie

в неустановленном месте  – w miejscu niedozwolonym

без оформленных документов  – bez wyrobionych dokumentów

мотивы незаконного перехода через границу – motywy …..

нести службу на границе  – pełnić służbę

проверять определённый участок границы – sprawdzać określony odcinek granicy

проверять документы – sprawdzać dokumenty

следить за обстановкой на границе  –  śledzić, obserwować sytuację na granicy

обнаруживать следы нарушения границы – wykrywać, ujawniać ślady naruszenia granicy

задерживать нарушителя границы  – zatrzymywać przestępcę

проводить обыск  – przeprowadzać przeszukanie

территория пункта пропуска – terytorium przejścia gran.

район действия заставы  – rejon działalności strażnicy

дежурный по заставе – dyżurny strażnicy

докладывать дежурному по заставе о своих действиях – meldować dyżurnemu o swoich czynnościach

поддерживать связь по радио – utrzymywać łączność radiową

проверять связь утром и вечером – sprawdzać łączność

взаимодействие  – współdziałanie

пограничная встреча  – spotkanie graniczne

условиться о пограничной встрече    – umówić się na spotkanie

приём и передача лиц   – przyjmowanie i przekazywanie osób

депортация   – deportacja

выдворение – wydalenie

пограничный наряд  – grupa służbowych, patrol

формы несения службы  – formy pełnienia służby

пограничный дозор – patrol graniczny

разведывательный дозор  – patrol rozpoznawczy

пограничный пост – posterunek graniczny

наблюдатель  – obserwator

досмотр  – dozór

засада – zasadzka

контролёр  – kontroler

старший наряда – dowódca grupy

вожатый собаки  – przewodnik psa

служебная собака  – pies służbowy

оперативная группа  – grupa operacyjna

оперативный офицер   – oficer operacyjny

сопредельная страна  – kraj ościenny

транзитная страна  – kraj tranzytowy

страна назначения  – kraj docelowy

страна происхождения  – kraj pochodzenia

иностранец  – cudzoziemiec, obcokrajowiec

иммигрант, иммиграция  – imigrant, imigracja

беженец  – uchodźca, uciekinier

убежище  – azyl

попросить убежища – poprosić o azyl

предоставить право убежища – udzielić azylu

приют для беженцев  – schronisko

поместить в охраняемый пункт  – umieścić w ośrodku

закон  – prawo, ustawa

согласно закону  – w myśl prawa

на основании закона – na podstawie ustawy

закон вошёл в силу – ustawa weszła w życie

уголовный кодекс  – kodeks karny

уголовно процессуальный кодекс  – k. postępowania karnego

гражданский кодекс  – kodeks cywilny

кодекс об административных правонарушениях – kodeks wykroczeń

Ufff… wyszło tego całkiem sporo! Mamy nadzieję, że przeszliście przez wszystkie słówka 🙂

Zapraszamy na nasze konta społecznościowe:

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/MatrioszkaOnline/

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/matrioszkaonline/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top