Open post

Rosyjski – język prawniczy

ROSYJSKI – język prawniczy!

Dziś przedstawiamy leksykę z języka prawniczego. Zachęcamy do lektury!

право –  prawo 
гражданское право – prawo cywilne 
уголовное право – prawo karne
конституционное право – prawo konstytucyjne
наследственное право – prawo spadkowe 
таможенное право – prawo celne
право интеллектуальной собственности – prawo własności intelektualnej 
коммерческое право –  prawo handlowe
общество – spółka
трудовое право – prawo pracy
европейское право – prawo europejskie
доверенность –  pełnomocnictwo 
договор купли-продажи – umowa kupna-sprzedaży
завещание – testament
учредительный договор общества с ограниченной ответственностью – umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
трудовой договор – umowa o pracę
исковое заявление о возмущении ущерба – pozew o odszkodowanie 
заявление о выдаче судебного приказа – pozew w postępowaniu nakazowym
исковое заявление о расторжении брака – pozew o rozwód
мировое соглашение – ugoda sądowa
апелляционная и кассационная жалоба – skarga apelacyjna i kasacyjna
всеобщая декларация прав человека – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
конвенция ООН о правах ребёнка – konwencja o prawach dziecka ONZ
договор между Российской Федерацией а Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам – umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych
определение Конституционного Суда РФ – postanowienie Sądu Konstytucyjnego FR Czytaj dalej “Rosyjski – język prawniczy”

Scroll to top