Open post

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników – język rosyjski

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników

Na kolejnej lekcji w Matrioszka Online, wytłumaczymy jak poprawnie tworzyć liczbę mnogą rzeczowników w języku rosyjskim.

Rzeczownik to część mowy, która odpowiada na pytania: кто? (kto?)  что? (co?). Posiada liczbę pojedynczą eди́нственное число (liczbę pojedynczą)  lub мно́жественное число́ (liczbę mnogą)

Jak tworzymy liczbę mnogą rzeczowników?

1. Rzeczowniki rodzaju męskiego i rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej mają jednakowe końcówki: “ы” – po twardych spółgłoskach,  “и” – po miękkich. 

r.mr.ż
мост – мосты зима – зимы
рубль – рублиземля – земли
случай – скучаиплощадь – площади

2. Rzeczowniki których temat kończy się na -г  -к  -г  oraz -ж -ш -щ w liczbie mnogiej mają końcówkę “-и” np. грех ( grzech) – грехи ; дорога (droga) – дороги; девочка (dziewczynka) – девочки; пляж (plaża) – пляжи, карандаш (ołówek) – карандаши.

3. Rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego z tematem na “-ц” mają końcówkę “-ы” np. танец (taniec) – танцы; птица (ptak)   – птицы.

4. Rzeczowniki twardotematowe r.nijakiego w liczbie mnogiej mają końcówkę “-a”. W wyrazach dwusylabowych i niektórych trzysylabowych np. лицо (twarz) – лица; колесо (koło) – колёса. W LICZBIE MNOGIEJ AKCENT SIĘ ZMIENIA!

5. W wyrazach z -e w temacie z akcentem w liczbie pojedynczej na końcówce w liczbie mnogiej “e” przechodzi w ” ё “: озеро (jezioro) – озёра; гнездо(gniazdo) – гнёзда.

6. Rzeczowniki miękkotematowe w mianowniku liczby mnogiej mają końcówkę “я” np: общежитие (akademik)- общежития; море ( morze) – моря.

NIEKTÓRE RZECZOWNIKI MAJĄ TYLKO LICZBĘ MNOGĄ(pluralia tantum) ZAPAMIĘTAJ JE!

деньги (pieniądze), часы (zegarek), сутки (doba), очки (okulary), брюки (spodnie), каникулы (wakacje), ножницы (nożyczki), джинсы (dżinsy), сумерки (zmierzch), сутки (dobra), шашки (warcaby), шахматы (szachy), весы (waga), сливки (śmietanka), качели (huśtawka) 

 

Zachęcamy do śledzenia nas na Facebook:
https://www.facebook.com/Matrioszka-szkoła-językowa-online-665419137130732/?modal=admin_todo_tour

Instagram: https://www.instagram.com/matrioszkaonline/

Wasza Matrioszka

 

 

 

 

 

Open post

Rosyjski – język prawniczy

ROSYJSKI – język prawniczy!

Dziś przedstawiamy leksykę z języka prawniczego. Zachęcamy do lektury!

право –  prawo 
гражданское право – prawo cywilne 
уголовное право – prawo karne
конституционное право – prawo konstytucyjne
наследственное право – prawo spadkowe 
таможенное право – prawo celne
право интеллектуальной собственности – prawo własności intelektualnej 
коммерческое право –  prawo handlowe
общество – spółka
трудовое право – prawo pracy
европейское право – prawo europejskie
доверенность –  pełnomocnictwo 
договор купли-продажи – umowa kupna-sprzedaży
завещание – testament
учредительный договор общества с ограниченной ответственностью – umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
трудовой договор – umowa o pracę
исковое заявление о возмущении ущерба – pozew o odszkodowanie 
заявление о выдаче судебного приказа – pozew w postępowaniu nakazowym
исковое заявление о расторжении брака – pozew o rozwód
мировое соглашение – ugoda sądowa
апелляционная и кассационная жалоба – skarga apelacyjna i kasacyjna
всеобщая декларация прав человека – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
конвенция ООН о правах ребёнка – konwencja o prawach dziecka ONZ
договор между Российской Федерацией а Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам – umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych
определение Конституционного Суда РФ – postanowienie Sądu Konstytucyjnego FR Czytaj dalej “Rosyjski – język prawniczy”

Open post

Akcent w języku rosyjskim!

Witaj na drugiej lekcji w Matrioszka Online!

                                         AKCENT!

        Dzisiaj omówimy AKCENT w języku rosyjski! Akcent w języku rosyjskim  jest ruchomy, to znaczy, że może podać na różne sylaby w wyrazie. Zmienia się w zależności od osoby (czasowniki), przypadku (rzeczowniki) czy liczby. Sylabę akcentowaną wymawiamy dłużej, mocniej. Litera “ё”  zawsze oznacza pozycję akcentu w słowie, w którym występuje, dlatego nie zaznacza się go się tak jak w innych słowach kreseczką lub podkreśleniem (np. за́втра (jutro), машина ( samochód). W tekstach zazwyczaj oznaczany jest ukośną kreską nad akcentowaną samogłoską lub podkreśleniem. Akcent zaznaczany jest tylko w tekstach dla nauki języka rosyjskiego ( nie występuje w oryginalnej literaturze, gazetach, Internecie itp). W naszym kursie będziemy oznaczać ją pogrubieniami. Natomiast w języku polskim akcent zawsze pada na przedostatnią sylabę ( znajomy, biegać).

Przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek dla poprawnego akcentu 🙂

1. Jeśli w słowie występuje tylko jedna samogłoska, nie zaznacza się akcentu, gdyż wiadomo, że jest ona akcentowana, np: кот (kot), дом (dom)

2. Sylaba, zawierająca ё” (jo), jest zawsze akcentowana. моё (moje – czyt. majo), Пётр (Piotr – Pjotr)

3. AKANIE – to nic innego jak wymowa nieakcentowanego “o” jako samogłoski zbliżonej do “a” np. вода (woda,  czyt. wada ),

молоко (mleko, czyt. malako)

4. Niektóry słowa w  formie pisemnej wyglądają identycznie, a w zależności od akcentu mogą mieć różne znaczenie:

замок – zamek, budynek (czyt. zamak)

замок – zamek w drzwiach (czyt. zamok)

трусы – tchórz (czyt. trusy)

трусы – majtki (czyt. trusy)

1. SPÓŁGŁOSKI wyróżniamy:

 • twarde (ж, ш, ц)
 • жаба – żaba (czyt. żaba), жест –  gest (czyt. żest) 
 • шуба – futro (czyt. szuba),  шарик – balon (czyt. szarok)
 • цветок – kwiat (czyt. cwietok), конец – koniec (czyt. kaniec)

Jeśli występują po nich samogłoski и,е , wymawiamy ы, э np. жить (żyć), центр (centr)

 • miękkie (ч, щ)
 • чай – herbata (czaj), встреча – spotkanie (czyt. wstriecza)
 • щука – szczupak (czyt. ściuka), овощи – warzywa (czyt. owaszczi) 

2. Wymowa grup spółgłoskowych:

 • жч, зч, сч, тч, дц, 

мужчина – mężczyzna (czyt. muszczina)
грузчик – ładowacz (czy gruzczik)                                                                                                                                                                        

3. W wymowie grup spółgłoskowych здн, слн, рдц, вст, стн, стл jednej spógłoski nie wymawiamy:

праздник – święto (czyt. praznik, nie wymawiamy literki ‘д’ )
солнце – słońce ( czyt. sonce, nie wymawiamy literki ‘л’)
сердце – serce (czyt. sierce, nie wymawiamy literki  ‘д’)
здравствуйте – dzień dobry ( czyt. zdrastwujcie nie wymawiamy literki ‘в’)
счастливый – szczęśliwy ( czyt. sczasliwyj, nie wymawiamy literki ‘ т’)

4. W niektórych wyrazach чтобы, что, конечно spógłoskę ч (cz) wymawiamy jak (sz): sztoby, szto, kanieszna. NIE CZYTAMY: cztoby, czto, kanieczna!

5. W połączeniu liter  ого, его literę ‘г‘ (g) wymawiamy jak ‘в‘ (w), np: кого, его, твоегобольшого. CZYTAMY: kawo, jewo, twajewo, balszowa)

6. Spółgłoskę в w grupach св кв цв тв  wymawiana jest zawsze dźwięcznie: свет (czyt. swiet), Москва (czyt. Maskwa) , цветы (czyt. cwiety)

 

Zachęcamy do śledzenia nas na Facebook:
https://www.facebook.com/Matrioszka-szkoła-językowa-online-665419137130732/?modal=admin_todo_tour

Instagram: https://www.instagram.com/matrioszkaonline/

Wasza Matrioszka

 

 

Open post

Alfabet rosyjski – cyrylica

Miło Cię widzieć na stronie  Matrioszka Online. Na dzisiejszej lekcji poznamy alfabet języka rosyjskiego. Często zdarza się słyszeć, że rosyjski jest pięknym i melodyjnym językiem, ale ten alfabet.. jak chiński! Po zapoznaniu się z nim, często okazuje się, że nie taki wilk  straszny jak go malują 🙂

Kilka informacji o alfabecie:

 1. Alfabet rosyjski nazywany jest Cyrylicą.
 2. Alfabet rosyjski składa się z 33 liter, w tym z:
  * 21 spółgłosek
  * 10 samogłosek
  *  2 znaków
 3. я, ё, ю, е wymawiamy jak polskie [ja], [jo], [ju], [je]:np: язык (język), ёлка (choinka), юбка (spódnica), ехать (jechać)
 4. W języku rosyjskim występują 2 znaki : ь ( miękki znak ) и ъ (twardy znak), nie są dźwięczne. Znak miękki ma funkcję zmiękczającą, natomiast znak twardy – rozdzielającą.
Litery
drukowane
Litery pisanePolski
odpowiednik
Wymowa
(wg polskiej fonetyki)
Słówko ros-pol
А а01-Russian alphabet-А а.svgaaарбyз  (czyt. arbuz)- arbuz
Б б02-Russian alphabet-Б б.svgbbeбабушка (babuszka) – babcia
В в03-Russian alphabet-В в.svgwweволк (wołk)- wilk
Г г04-Russian alphabet-Г г.svgggeгород (gorad)- miasto
Д д05-Russian alphabet-Д д.svgddeдом (dom) – dom
Е е06-Russian alphabet-Е е.svgje, ie, ejeесть (jeść) – jeść
Ё ё07-Russian alphabet-Ё ё.svgjo, io, ojoёж (joż) – jeż
Ж ж08-Russian alphabet-Ж ж.svgż, rzżeжена (żena) – żona
З з
 09-Russian alphabet-З з.svg
zzeзуб (zub) – ząb
И и10-Russian alphabet-И и.svgiiигла (igla) – igła
Й й11-Russian alphabet-Й й.svgji kra’tkajeйoгурт (jogurt) – jogurt
К к12-Russian alphabet-К к.svgkkaкот (kot) – kot
Л л13-Russian alphabet-Л л.svgl /łelлицо (lico) – twarz
М м14-Russian alphabet-М м.svgmemмама (mama) – mama
Н н15-Russian alphabet-Н н.svgnenнос (nos) – nos
О о16-Russian alphabet-О о.svgooонa (ana) – ona
П п17-Russian alphabet-П п.svgppeпапа (papa) – tata
Р р18-Russian alphabet-Р р.svgrerрыба (ryba) – ryba
С с19-Russian alphabet-С с.svgsesсын (syn) – syn
Т т20-Russian alphabet-Т т.svgtteтеaтр (tieatr) – teatr
У у21-Russian alphabet-У у.svguuутка (utka) – kaczka
Ф ф22-Russian alphabet-Ф ф.svgfefфлаг (flag) – flaga
Х х23-Russian alphabet-Х х.svgh, chhaxлеб (chlieb)- chleb
Ц ц24-Russian alphabet-Ц ц.svgcceцирк (cyrk) – cyrk
Ч ч25-Russian alphabet-Ч ч.svgczcieчай (czaj) – herbata
Ш ш26-Russian alphabet-Ш ш.svgszszaшуба (szuba) – futro
Щ щ27-Russian alphabet-Щ щ.svgszczsiaщука (szczuka)- szczupak
Ъ ъ28-Russian alphabet-ъ.svgtwiordyj znakподъезд (padjezd) – podjazd
Ы ы29-Russian alphabet-ы.svgyyмышь (mysz) – mysz
Ь ь30-Russian alphabet-ь.svgmiahkij znakписьмо (pismo) – list
Э э31-Russian alphabet-Э э.svgee abaratnojeэкрaн (ekran) -ekran
Ю ю32-Russian alphabet-Ю ю.svgju, iu, ujuюбка (jubka) – spódnica
Я я33-Russian alphabet-Я я.svgja, ia, ajaяблоко (jablaka) – jabłko

 

Zachęcamy do śledzenia nas na Facebook:
https://www.facebook.com/Matrioszka-szkoła-językowa-online-665419137130732/?modal=admin_todo_tour

Instagram: https://www.instagram.com/matrioszkaonline/

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top