Zaimki dzierżawcze w języku rosyjskim

Zaimki dzierżawcze w języku rosyjskim

Dzisiaj przedstawimy jak tworzy się formy rodzajowe zaimków dzierżawczych w języku rosyjski od form zaimków osobowych.

zaimek – местоиме́ние

zaimek dzierżawczy – притяжа́тельное местоиме́ние

 r.m.r.ż.r.n.l.m.
ямоймоямоёмои
тытвойтвоятвоётвои
онегоегоегоего
онаеёеёеёеё
оноегоегоегоего
мынашнашанашенаши
вывашвашавашеваши
ониихихихих

Zwróć uwagę na formy zaimków dzierżawczych w 3.os., które są jednakowe dla wszystkich rodzajów liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej:

его братеё братих брат
его сестраеё сестраих сестра
его делоеё делоих дело
его книгиеё книгиих книги

 

TYPOWE BŁEDY!!!                                 ZWRÓĆ NA TO UWAGĘ!!!

ŹLE: ей муж, ей сестра

DOBRZE: её муж, её сестра !!!!!!!!!

Jest to typowy przykład kalki gramatycznej z języka polskiego.

Zadanie 1. Z podanych w nawiasie zaimków dzierżawczych wybierz właściwy.

  1. …………….. брат ( мой, моя,моё)
  2. …………….. сестра ( твой, твоя, твоё)
  3. …………….. окно ( наш,наши, наше)
  4. …………….  друг ( ваш, ваша, ваше)

Zadanie 2. Danych zwrotów użyj w liczbie mnogiej.

1. моя подруга
2. твой успех
3. наш сын
4. ваша традиция
5. мой учитель
6. ваш дом
7. твоя медаль
8. наша дочь

ODPOWIEDZI NIŻEJ!!!

Zadanie 1.

1. мой брат
2. твоя сестра
3. наше окно
4. ваш друг

Zadanie 2.

1. мои подруги
2. твои успехи
3. наши сыновья
4. ваши традиции
5. мои учителя
6. ваши дома
7. твои медали
8. наши дочери

Zapraszamy do nasze media społecznościowe:

FACEBOOK:https://www.facebook.com/MatrioszkaOnline/?modal=admin_todo_tour

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matrioszkaonline/

WASZA MATRIOSZKA

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top