Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników – język rosyjski

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników

Na kolejnej lekcji w Matrioszka Online, wytłumaczymy jak poprawnie tworzyć liczbę mnogą rzeczowników w języku rosyjskim.

Rzeczownik to część mowy, która odpowiada na pytania: кто? (kto?)  что? (co?). Posiada liczbę pojedynczą eди́нственное число (liczbę pojedynczą)  lub мно́жественное число́ (liczbę mnogą)

Jak tworzymy liczbę mnogą rzeczowników?

1. Rzeczowniki rodzaju męskiego i rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej mają jednakowe końcówki: “ы” – po twardych spółgłoskach,  “и” – po miękkich. 

r.mr.ż
мост – мосты зима – зимы
рубль – рублиземля – земли
случай – скучаиплощадь – площади

2. Rzeczowniki których temat kończy się na -г  -к  -г  oraz -ж -ш -щ w liczbie mnogiej mają końcówkę “-и” np. грех ( grzech) – грехи ; дорога (droga) – дороги; девочка (dziewczynka) – девочки; пляж (plaża) – пляжи, карандаш (ołówek) – карандаши.

3. Rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego z tematem na “-ц” mają końcówkę “-ы” np. танец (taniec) – танцы; птица (ptak)   – птицы.

4. Rzeczowniki twardotematowe r.nijakiego w liczbie mnogiej mają końcówkę “-a”. W wyrazach dwusylabowych i niektórych trzysylabowych np. лицо (twarz) – лица; колесо (koło) – колёса. W LICZBIE MNOGIEJ AKCENT SIĘ ZMIENIA!

5. W wyrazach z -e w temacie z akcentem w liczbie pojedynczej na końcówce w liczbie mnogiej “e” przechodzi w ” ё “: озеро (jezioro) – озёра; гнездо(gniazdo) – гнёзда.

6. Rzeczowniki miękkotematowe w mianowniku liczby mnogiej mają końcówkę “я” np: общежитие (akademik)- общежития; море ( morze) – моря.

NIEKTÓRE RZECZOWNIKI MAJĄ TYLKO LICZBĘ MNOGĄ(pluralia tantum) ZAPAMIĘTAJ JE!

деньги (pieniądze), часы (zegarek), сутки (doba), очки (okulary), брюки (spodnie), каникулы (wakacje), ножницы (nożyczki), джинсы (dżinsy), сумерки (zmierzch), сутки (dobra), шашки (warcaby), шахматы (szachy), весы (waga), сливки (śmietanka), качели (huśtawka) 

 

Zachęcamy do śledzenia nas na Facebook:
https://www.facebook.com/Matrioszka-szkoła-językowa-online-665419137130732/?modal=admin_todo_tour

Instagram: https://www.instagram.com/matrioszkaonline/

Wasza Matrioszka

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top