rosyjski

Liczebniki główne i porządkowe w języku rosyjskim

Liczebniki główne i porządkowe w języku rosyjskim

Witajcie w Matrioszka Online!

Witamy Cię na kolejnej lekcji języka rosyjskiego w matrioszkaonline.com. Dziś Twojej uwadze polecam liczebniki główne i porządkowe w języku rosyjskim.

Ważne reguły związane z liczebnikami głównymi

W liczebnikach od 5 do 20 i 30 znak miękki znajduje się na końcu : пять/ семнадцать/ тридцать

W liczebnikach od 50 do 80 i od 500 do 900 znak miękki znajduje się w środku wyrazu (tzn. między rdzeniem : пятьдесят/

сот – końcówka, którą dodajemy

W liczebniku 11 piszemy podwójne нн : одиннадцать

W liczebnikach milion i miliard także piszemy podwójne лл : миллион/ миллиард

Liczebniki główne mogą łączyć się z : rzeczownikami i przymiotnikami.

PODZIAŁ LICZEBNIKÓW

ilościowe

porządkowe

ze względu na budowę

główne

ułamkowe

zbiorowe

proste

złożone

оди́н, два, де́сять, сто, ты́сяча

одна́ деся́тая, две вторы́х, три пя́тых

дво́е, тро́е, че́тверо, пя́теро

пе́рвый, второ́й тре́тий, деся́тый

оди́н, четы́ре, со́рок, сто, пе́рвый

шестьдеся́т, пятьдеся́т пять, сто со́рок шесть, две ты́сячи

  1. Liczebniki główne (количественные) – odpowiadają na pytanie сколько? Np.: два, десять, сорок три, сто.

  2. Liczebniki porządkowe (порядковые) – odpowiadają na pytanie который? Np.: второй, десятый, сорок третий, сотый.

LICZEBNIKI GŁÓWNE

Liczebniki główne możesz zastosować w wypowiedzi na każdy temat. Wszystko co da się policzyć, wymaga zastosowania liczebnika

Liczebnik główny

1 оди́н
2 два
3 три
4 четы́ре
5 пять
6 шесть
7 семь
8 во́семь
9 де́вять
10 де́сять 
11 оди́ннадцать
12 двена́дцать
13 трина́дцать
14 четы́рнадцать
15 пятна́дцать
16 шестна́дцать
17 семна́дцать
18 восемна́дцать
19 девятна́дцать
20 два́дцать
21 два́дать оди́н
22 два́дцать два
23 два́дцать три
30 три́дцать
40 со́рок
50 пятьдеся́т
60 шестьдеся́т
70 се́мьдесят
80 во́семьдесят
90 девяно́сто
100 сто
200 две́сти
300 три́ста
400 четы́реста
500 пятьсо́т
600 шестьсо́т
700 семьсо́т
800 восемьсо́т
900 девятьсо́т
1000 ты́сяча

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

 Zastosowanie dla nich znajdziesz przy – określaniu daty, określaniu roku, określaniu pięter w domu itp. Podajemy poprawne wzorce liczebników porządkowych dla rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego liczby pojedynczej. Dzięki temu możesz poprawnie dostosować liczebnik do każdego rzeczownika.

 

Liczebniki porządkowe

1 – пе́рвый, пе́рвая, пе́рвое

2 – второ́й, втора́я, второ́е

3 – тре́тий, тре́тья, тре́тье

4 – четвёртый, четвёртая, четвёртое

5 – пя́тый, пя́тая, пя́тое

6 – шесто́й, шеста́я, шесто́е

7 – седьмо́й, седьма́я, седьмо́е

8 – восьмо́й, восьма́я, восьмо́е

9 – девя́тый, девя́тая, девя́тое

10 – деся́тый, деся́тая, деся́тое

11 – оди́ннадцатый, оди́ннадцатая, оди́ннадцатое

12 – двена́дцатый, двена́дцатая, двена́дцатое

13 – трина́дцатый, трина́дцатая, трина́дцатое

14 – четы́рнадцатый, четы́рнадцатая, четы́рнадцатое

15 – пятна́дцатый, пятна́дцатая, пятна́дцатое

16 – шестна́дцатый, шестна́дцатая, шестна́дцатое

17 – семна́дцатый, семна́дцатая, семна́дцатое

18 – восемна́дцатый, восемна́дцатая, восемна́дцатое

19 – девятна́дцатый, девятна́дцатая, девятна́дцатое

20 – двадца́тый, двадца́тая, двадца́тое

21 – два́дцатьпе́рвый, два́дцать пе́рвая, два́дцать пе́рвое

22 – два́дцать второ́й, два́дцать втора́я, два́дцать второ́е

23 – два́дцать тре́тий, два́дцать тре́тья, два́дцать тре́тье

24 – два́дцать четвёртый, два́дцать четвёртая, два́дцать четвёртое

25 – два́дцать пя́тый, два́дцать пя́тая, два́дцать пя́тое

26 – два́дцать шесто́й, два́дцать шеста́я, два́дцать шесто́е

27 – два́дцать седьмо́й, два́дцать седьма́я, два́дцать седьмо́е

28 – два́дцать восьмо́й, два́дцать восьма́я, два́дцать восьмо́е

29 – два́дцать девя́тый, два́дцать девя́тая, два́дцать девя́тое

30 – тридца́тый, тридца́тая, тридца́тое

31 – тридцать пе́рвый, тридцать пе́рвая, тридцать пе́рвое

 41 – сорок пе́рвый, сорок пе́рвая, сорок пе́рвое

51 – пятьдеся́т пе́рвый, пятьдеся́т пе́рвая, пятьдеся́т пе́рвое

61 – шестьдеся́т пе́рвый, шестьдеся́т пе́рвая, шестьдеся́т пе́рвое

71 – се́мьдесят пе́рвый, се́мьдесят пе́рвая, се́мьдесят пе́рвое

81 – восемьдесят пе́рвый, восемьдесят пе́рвая, восемьдесят пе́рвое

91 – девяно́сто пе́рвый, девяно́сто пе́рвая, девяно́сто пе́рвое

Zapraszamy do nasze media społecznościowe:

Facebookhttps://www.facebook.com/MatrioszkaOnline/?modal=admin_todo_tour\

Instagram:https://www.instagram.com/matrioszkaonline/

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top